Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning

PRETTi

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Съвместно обучение на партньорите в проекта PRETTi в Испания, организирано от Университета в Кордоба

По време на 5-дневното събитие организациите-партньори обучиха учители от 2 партньорски училища как да обучават други учители (извън консорциума) в прилагането на наръчника на PRETTi и по този начин осъществиха т.нар. „ефект на доминото“

От 4 до 8 март 2018 г. в Университета в Кордоба, Испания беше проведена среща от проекта по Еразъм + „Primary teachers to lead inclusive learning“ (PRETTi). В събитието взеха участие представители на НАРУ – България, РААБЕ България, СУ "Васил Кънчов" - Враца,  Университета на Букурещ, Румъния, Началното училище "Дубова", Словакия, Университета в Кордоба, Испания и Институт по детска психология и психопатология, Словакия.

Обучението бе разделено в 2 две основни сесии, следвайки структурата на наръчника PRETTi: 

Конференция за разпространение на постиженията по проект PRETTi през септември

Заключителната конференция по проекта „Preparing primary teachers to lead inclusive learning“, целяща да разпространи резултатите от него, ще се състои на 28 септември 2018 г. в гр. София, България

Целта на конференцията е да събере на едно място начални учители, директори, представители на националните институции и други заинтересовани страни

По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от проекта и наръчника PRETTi. Конференцията ще бъде с международен обхват, включвайки най-малко 100 местни и 50 чуждестранни участници.

Повече информация за предстоящото събитие ще бъде публикувана на: http://www.pretti.info/

10 предмета, които могат да направят по-приобщаваща класната стая

Училищата трябва да създават възможности, използвайки дейности, пространство и материали, чрез които всички ученици да могат да учат

Приобщаващото образование се основава на отношението към обучението на ученици със специални нужди. Този модел не прави разлика между учениците, които  се развиват нормално и останалите, които не следват установените рамки за развитие, и има за цел да обучи всички ученици на една и съща възраст с различни способности.

Приобщаващото образование зависи пряко от достъпа на учениците до курса на обучение и програма. Ето кои са 10-те предмета, които могат да направят учебната среда по-приобщаваща:

1. Голяма маса