Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning

PRETTi

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Заключителна международна конференция по проект PRETTi

На 28.09.2018г. в парк-хотел Москва се проведе заключителна международна конференция по проект PRETTi „Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning“, финансиран от програма „Еразъм +“.

Над 100 гости, от които 20 чуждестранни, взеха участие в конференцията, по време на която бяха представени дейностите и резултатите от проекта PRETTi, моделите на приобщаващо образование в различни европейски държави и добри практики за приобщаваща и достъпна за всички деца учебна среда.

Заключителна среща по проект PRETTi

На 27.09.2018 г. в гр. София се проведе заключителната среща между партньорите по проект PRETTi „Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning“, финансиран от програма „Еразъм +“. Домакин на срещата беше координаторът на проекта – НАРУ в България.

Наръчник в помощ на началния учител

Седем партньорски организации от България, Румъния,Словакия и Испания обединиха своите усилия за създаване на иновативен продукт в подкрепа на началните учители. Продуктът е създаден в рамките на проект PRETTi, финансиран от програма Еразъм +. Координатор по проекта е НАРУ в България, а партньори са РААБЕ България, СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца, Университетът в Букурещ, Университетът в Кордоба, VÚDPaP – Изследователският институт по детска психология и патопсихология на Словакия, Основно училище Дубова, гр. Братислава.