За проекта

Целта на проекта е да подкрепи развитието на компетентности у учителите за ранна идентификация на обучителни затруднения.

По време на проекта консорциум Pretti ще проектира и разработи иновативен продукт – наръчник. Материалите ще бъдат насочени към преодоляване на специфичните обучителни трудности, както и ще включват поредица от упражнения за оценяване на затрудненията в обучението.

Наръчникът ще бъде предназначен за учители в начален курс и ще включва теоретичен преглед на обучителните трудности в училище, практически упражнения и съвети за провеждане на дейностите в клас, информация за успешно общуване с родителите, учителите, педагогическите съветници и други експерти в областта на специалните образователни потребности.

В рамките на проекта ще бъдат организирано международно обучение с цел наръчникът да бъде представен на всички начални учители в пилотните училища.

Финалните резултати ще бъдат представени на международна конференция, която ще се проведе в София.