Новини

Заключителна международна конференция по проект PRETTi

На 28.09.2018г. в парк-хотел Москва се проведе заключителна международна конференция по проект PRETTi „Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning“, финансиран от програма „Еразъм +“.

Над 100 гости, от които 20 чуждестранни, взеха участие в конференцията, по време на която бяха представени дейностите и резултатите от проекта PRETTi, моделите на приобщаващо образование в различни европейски държави и добри практики за приобщаваща и достъпна за всички деца учебна среда.

Заключителна среща по проект PRETTi

На 27.09.2018 г. в гр. София се проведе заключителната среща между партньорите по проект PRETTi „Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning“, финансиран от програма „Еразъм +“. Домакин на срещата беше координаторът на проекта – НАРУ в България.

Наръчник в помощ на началния учител

Седем партньорски организации от България, Румъния,Словакия и Испания обединиха своите усилия за създаване на иновативен продукт в подкрепа на началните учители. Продуктът е създаден в рамките на проект PRETTi, финансиран от програма Еразъм +. Координатор по проекта е НАРУ в България, а партньори са РААБЕ България, СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца, Университетът в Букурещ, Университетът в Кордоба, VÚDPaP – Изследователският институт по детска психология и патопсихология на Словакия, Основно училище Дубова, гр. Братислава.

Съвместно обучение на партньорите в проекта PRETTi в Испания, организирано от Университета в Кордоба

По време на 5-дневното събитие организациите-партньори обучиха учители от 2 партньорски училища как да обучават други учители (извън консорциума) в прилагането на наръчника на PRETTi и по този начин осъществиха т.нар. „ефект на доминото“

От 4 до 8 март 2018 г. в Университета в Кордоба, Испания беше проведена среща от проекта по Еразъм + „Primary teachers to lead inclusive learning“ (PRETTi). В събитието взеха участие представители на НАРУ – България, РААБЕ България, СУ "Васил Кънчов" - Враца,  Университета на Букурещ, Румъния, Началното училище "Дубова", Словакия, Университета в Кордоба, Испания и Институт по детска психология и психопатология, Словакия.

Обучението бе разделено в 2 две основни сесии, следвайки структурата на наръчника PRETTi: 

Конференция за разпространение на постиженията по проект PRETTi през септември

Заключителната конференция по проекта „Preparing primary teachers to lead inclusive learning“, целяща да разпространи резултатите от него, ще се състои на 28 септември 2018 г. в гр. София, България

Целта на конференцията е да събере на едно място начални учители, директори, представители на националните институции и други заинтересовани страни

По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от проекта и наръчника PRETTi. Конференцията ще бъде с международен обхват, включвайки най-малко 100 местни и 50 чуждестранни участници.

Повече информация за предстоящото събитие ще бъде публикувана на: http://www.pretti.info/

10 предмета, които могат да направят по-приобщаваща класната стая

Училищата трябва да създават възможности, използвайки дейности, пространство и материали, чрез които всички ученици да могат да учат

Приобщаващото образование се основава на отношението към обучението на ученици със специални нужди. Този модел не прави разлика между учениците, които  се развиват нормално и останалите, които не следват установените рамки за развитие, и има за цел да обучи всички ученици на една и съща възраст с различни способности.

Приобщаващото образование зависи пряко от достъпа на учениците до курса на обучение и програма. Ето кои са 10-те предмета, които могат да направят учебната среда по-приобщаваща:

1. Голяма маса

Предстоящи събития - Пети  международен конгрес  на Международната асоциация за научно изследване на уврежданията в развитието и интелекта „Europe Congress 2018”

Тазгодишното издание на форума е фокусирано върху празнуване на разнообразието на местата, където се чувстваме като у дома

Международната асоциация за научно изследване на уврежданията в развитието и интелекта, която е единствената организация с глобален обхват, посветена на научното изследване на интелектуалните увреждания, официално обяви провеждането на 5-ия си европейски форум  – “Europe congress 2018”. Неправителствената организация, която насърчава изследванията и обмена на информация в областта на интелектуалните затруднения в световен мащаб, ще проведе събитието от 18 до 20 юли в Атина, Гърция под лозунга "Разнообразие и принадлежност: празнуване на различията".

Дигиталните инструменти като ефективен източник на приобщаващо образование

Интерактивното дистанционно обучение е възможно и полезно, благодарение на информационните и комуникационни технологии и дигиталните инструменти

Модерните технологии могат да бъдат изключително полезни за персонализиран учебен процес, съобразен с нуждите на всеки ученик, дори когато се намират в отдалечен район.  Предоставянето на равни условия за учене е цел, която може да бъде лесно постигната с някои от дигиталните инструменти, създадени специално за деца, които не могат да се справят с училищния и социалния живот поради заболяване или други трудности.

Ето и няколко добри примера за използването на дигиталните технологии в приобщаващото образование:

Наръчник PRETTi – за подобряване на качеството на приобщаващото образование

Специализиран наръчник с теоретически насоки и практически упражнения

Основна целева група са учителите в начален етап, които не са специалисти в обучението на деца със СОП.

Фокус групи в България и Словакия

Участие взеха 150 начални учители от Словакия и България

10 фокус групи (5 в България 5 в Словакия) бяха организирани и проведени в рамките на проект PRETTi. Целта на екипите беше да се  представи съдържанието на наръчника  и да се получи обратна връзка относно възможностите за подобрение и по-нататъшното прилагане на Наръчника PRETTi.