Конференция за разпространение на постиженията по проект PRETTi през септември

Конференция за разпространение на постиженията по проект PRETTi през септември

Заключителната конференция по проекта „Preparing primary teachers to lead inclusive learning“, целяща да разпространи резултатите от него, ще се състои на 28 септември 2018 г. в гр. София, България

Целта на конференцията е да събере на едно място начални учители, директори, представители на националните институции и други заинтересовани страни

По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от проекта и наръчника PRETTi. Конференцията ще бъде с международен обхват, включвайки най-малко 100 местни и 50 чуждестранни участници.

Повече информация за предстоящото събитие ще бъде публикувана на: http://www.pretti.info/