Наръчник в помощ на началния учител, създаден в рамките на проекта PRETTi

Наръчник в помощ на началния учител

Седем партньорски организации от България, Румъния,Словакия и Испания обединиха своите усилия за създаване на иновативен продукт в подкрепа на началните учители. Продуктът е създаден в рамките на проект PRETTi, финансиран от програма Еразъм +. Координатор по проекта е НАРУ в България, а партньори са РААБЕ България, СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца, Университетът в Букурещ, Университетът в Кордоба, VÚDPaP – Изследователският институт по детска психология и патопсихология на Словакия, Основно училище Дубова, гр. Братислава.

Наръчникът PRETTi предлага на началните учители теория и практически насоки, необходими за идентифициране на основните обучителни затруднения в началното училищно образование, практически упражнения и насоки за начина на водене на дейностите в клас, взаимодействие с родителите, ресурсните учители и специалистите работещи със специални образователни потребности (СОП).

Наръчникът може да да бъде използван като обучителен материал при обучения на специалисти, работещи в областта или като полезен ресурс за начални учители в ежедневната им работа, тъй като предлага практическа информация, която да им помогне да преподават в наистина приобщаващ клас.

 

Структурата на наръчника позволява той да се използва в своята цялост или на части.

Отделните раздели в наръчника са посветени на отделните обучителни трудности – нарушения на комуникативните умения, дислексия, дисграфия, дискалкулия, хиперактивност и дефицит на вниманието, емоционални, поведенчески или социални затруднения.

Всеки раздел съдържа теоретична част, с помощта на която учителите ще могат да повишат своята теоретична подготовка по отношение на конкретното обучително затруднение, което е предпоставка за успешното приобщаване и повишаване на постиженията на децата със СОП. Следва описание на проявите - потенциални признаци, които биха могли да бъдат сигнал за учителите, че детето трябва да бъде насочено за оценка от специалист. Практическата част към всеки раздел включва съвети и препоръки за дейности,  подходящи за работа с приобщаващ клас.

 

Съдържанието на наръчника в 5 езикови версии е достъпно на сайта на проекта.