Проведе се заключителна международна конференция по проект PRETTi

Заключителна международна конференция по проект PRETTi

На 28.09.2018г. в парк-хотел Москва се проведе заключителна международна конференция по проект PRETTi „Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning“, финансиран от програма „Еразъм +“.

Над 100 гости, от които 20 чуждестранни, взеха участие в конференцията, по време на която бяха представени дейностите и резултатите от проекта PRETTi, моделите на приобщаващо образование в различни европейски държави и добри практики за приобщаваща и достъпна за всички деца учебна среда.

Конференцията започна с приветствие от председателя на НАРУ в България, д-р Калоян Дамянов, и негова презентация на тема „ Приобщаващо образование за ученици в предучилищна възраст“, в която бяха включени редица практически примери и видео, как да се организира учебната среда, така че да бъде приобщаваща и достъпна за всички деца. След това г-жа Надежда Цветкова, управител на РААБЕ България, представи съдържанието и целите на проекта. Резултатите по проекта, както и подробното съдържание на Наръчника  PRETTi, разработен в рамките на проекта,  бяха представени от д-р Емануела Стоилова, експерт от МОН и един от представителите на НАРУ, участващи в създаването му. В края на първата сесия на конференцията, доброволци на НАРУ от Испания, Франция и Турция, представиха модела на приобщаващо образование в тези страни.

След обяд форумът продължи с участието на румънските партньори чрез д-р Елена Марин, която ни представи опитът на Университета в Букурещ при подготовката на учители за приобщаващото образование, както и различни модели за подготовка на студентите от факултета по Психология и педагогически науки към университета в Букурещ.

Професор Тони Чехларова от Институт по математика и информатика на БАН се включи в конференцията с презентация за „Дигитални ресурси за приобщаващо образование“ и представи на участниците иновативни начини за учене, както и много практически пособия, които могат да подпомогнат работата на учителите и специалистите в приобщаването на децата със специални образователни потребности.

Интересни практически идеи получиха всички присъстващи педагогически специалисти от презентацията на Ана Динчева, сензорен терапевт от екипа на НАРУ. Тя представи презентация на тема: „Двигателно развитие и учене“.

Форумът завърши с представянето на добри практики от Начално училище „Дубова“- Словакия, в това училище от 5 години учителите прилагат един иновативен модел за приобщаващо училище, който е залегнал и в Наръчника, създаден по проекта.