Съвместно обучение на партньорите в проекта PRETTi в Испания, организирано от Университета в Кордоба

Съвместно обучение на партньорите в проекта PRETTi в Испания, организирано от Университета в Кордоба

По време на 5-дневното събитие организациите-партньори обучиха учители от 2 партньорски училища как да обучават други учители (извън консорциума) в прилагането на наръчника на PRETTi и по този начин осъществиха т.нар. „ефект на доминото“

От 4 до 8 март 2018 г. в Университета в Кордоба, Испания беше проведена среща от проекта по Еразъм + „Primary teachers to lead inclusive learning“ (PRETTi). В събитието взеха участие представители на НАРУ – България, РААБЕ България, СУ "Васил Кънчов" - Враца,  Университета на Букурещ, Румъния, Началното училище "Дубова", Словакия, Университета в Кордоба, Испания и Институт по детска психология и психопатология, Словакия.

Обучението бе разделено в 2 две основни сесии, следвайки структурата на наръчника PRETTi: 

Първата сесия или теоретичната част започна с общо представяне на съдържанието на ръководството и как да се работи с него. По време на тази част бе направен преглед на съдържанието на наръчника, заедно с аргументация за това как може да се използва в ежедневната учебна среда. Следващите две сесии бяха насочени към ранното идентифициране на трудностите при ученето. Те бяха водени от  представители на Университета на Букурещ и Университета в Кордоба. Специалистите се съсредоточиха върху практическите умения и компетентности на специалистите в областта на ранното идентифициране на трудностите при ученето. Компетентностите включват предметни знания, педагогически умения, способност за ефективна работа с широк кръг от деца и колеги. Следващата сесия, посветена на училищните политики и стратегии за приобщаващо образование, беше представена от  Института по детска психология и психопатология, Словакия, НАРУ – България и Университета в Кордоба и допринесе с допълнителна информация по темата. Тази сесия имаше за цел и да информира участниците как да работят и да си сътрудничат с родители, ресурсни учители, директори и специалисти по СОП, когато установят наличието на трудности при ученето в клас.

Практическата част от обучението се проведе под формата на уъркшоп, воден от НАРУ, България и Началното училище "Дубова", Словакия. Чрез него началните учители получиха набор от упражнения, които могат да се използват за идентификация на затруднения в обучението на учениците и практически методи за ръководене на хетерогенна класна стая.

Участниците имаха възможност и да натрупат знание от първа ръка за практиките в областта на приобщаващото образование в началното училище в гр. Кордоба и работата на местната образователна асоциация "Maximes". По време на сесията участие взеха и преподаватели от Факултета по приобщаващо образование на Университета в Кордоба, които представиха презентации по темите на срещата.

В събитието взеха активно участие и представителите на РААБЕ България, които представиха основните дейности по разпространението на резултатите  от проекта, както и подробна информация за бъдещите планирани събития за разпространението на продуктите, създадени чрез проекта PRETTi.