10 предмета, които могат да направят по-приобщаваща класната стая

10 предмета, които могат да направят по-приобщаваща класната стая

Училищата трябва да създават възможности, използвайки дейности, пространство и материали, чрез които всички ученици да могат да учат

Приобщаващото образование се основава на отношението към обучението на ученици със специални нужди. Този модел не прави разлика между учениците, които  се развиват нормално и останалите, които не следват установените рамки за развитие, и има за цел да обучи всички ученици на една и съща възраст с различни способности.

Приобщаващото образование зависи пряко от достъпа на учениците до курса на обучение и програма. Ето кои са 10-те предмета, които могат да направят учебната среда по-приобщаваща:

1. Голяма маса

Няма по-важна мебел за приобщаващата класна стая от голяма маса, която може да побере малки групи ученици.  Наличието на маса позволява на учителя да събере учениците на едно място и да им предостави различни видове програми за обучение, които отговарят на нуждите на групата. Освен това на масата учениците могат да се срещат, за да работят заедно по проекти, да обсъждат или да я използват като алтернативно работно пространство.

2. Технологии

Новите технологии са важна част от съвременната класна стая. Освен че осигуряват на учениците достъп до постоянно променящия се свят, те позволяват и достъп до учебни програми за обучаващите се ученици със специални образователни потребности. Независимо дали  са под формата на компютър, iPad, аудио/визуално оборудване или помощни устройства, технологиите могат да играят различни роли в приобщаващата класна стая. Чрез тях може да се осигури образователен софтуер, да се предостави достъпна учебна програма за деца със СОП  и да се подпомогне за разграничаване на уроците.

 3. Манипулативи

Приобщаващата среда осигурява учебна програма за различните ученици. За някои от тях е предпочитан методът, при който обучаващите се могат да работят с ръцете си и така да научават уроците. Манипулативите  подпомагат този процес, като позволяват на учениците да демонстрират своите знания, да развиват нови нива на разбиране и да изследват по-сложни концепции. Манипулативите могат да бъдат събирани и подредени лесно – чрез поставяне в пластмасови кутии или чрез поставяне на рафтове в стаята.

4. Визуални помощни материали

Визуалните помощни материали са също важна част в приобщаващата класна стая. Те привличат интереса на учениците, онагледяват идеи и им помагат да разбират уроците. Съществуват различни видове такива материали  и във всяка класна стая трябва да има от различните им разновидности, за да е възможно приобщаването на всички ученици.  Визуалните помощни материали включват графици, плакати, цифрови линии, графики, диаграми, графични органайзери. Към тези материали спадат също интерактивните дъски, телевизорите и таблетите.

5. Система за управление на положителното поведение в класната стая

Наличието на система за управление на положителното поведение може да подкрепи и запази сигурната и оптимална учебна среда. Тя позволява на учителя да подчертае и засили силните страни на учениците, както и да им даде стимул за добро поведение. Подкрепяйки положителното поведението на учениците, поддържайки спокойна учебна среда и осигурявайки предвидими практики, учителите успяват да осигурят на всички ученици най-добри условия за учене.

6. Книги, насочени към интересите на учениците

В приобщаващата класна стая се следва правилото, че всеки един ученик придобива нови знания по различен начин и с различна скорост. Затова учителите трябва да представят уроци, които развиват различни способности, а също така и да предоставят материали за всеобщо ползване - учебници и дори книги, които учениците да четат за удоволствие.

7. Работен график

Работните графици със задачи имат няколко функции в класната стая. Първо – помагат всички процеси в нея да текат успешно. Второ – използват помощта на студентите и намаляват натовареността на учителя. Най-важното обаче е, че позволяват на всички ученици да допринесат за успешното функциониране на класната стая. Ролите на учениците обикновено се менят всяка седмица, като всички дават най-доброто от себе си за подобряването на отборния дух на класа.

8. Дървени клечки

Учителите се нуждаят от метод, чрез който да избират учениците за поемане на отделни задължения в класната стая по справедлив начин. Съществуват много методи за осъществяване на този процес, но един прост и лесен метод позволява на всички ученици да бъдат включени. Това са т.нар. дървени клечки. Методът се изпълнява чрез изписването на имената на всички ученици върху отделни дървени клечки и поставянето им в буркан. Когато учителят изиска от учениците да сформират отбори, изпълнят задача или да отговорят на въпрос, на случаен принцип се избира дървена клечка. Тази стратегия позволява на всяко дете да има шанс да изпълни задача, а учителят да го избере безпристрастно.

9. Информационни листове за всички ученици

Приобщаващата класна стая насърчава различни видове способности в учениците и затова е изключително важно учителите да проследяват силните страни и нуждите на всички обучаващи се. Важна информация като оценки, наблюдения, индивидуализирана образователна програма и бележки могат да се съхраняват на едно място. Учителят може да използва тази информация, за да гарантира, че всички ученици са включени и участват в програмата на класната стая.

10. Игри

Картите за игра, настолните игри и игрите за класната стая често се използват от учителите, за да представят нови концепции. Те играят също важна роля за придобиването на социални умения и усъвършенстване на груповата работа. Най-важната функция на игрите обаче е възможността чрез тях всички ученици да се отпуснат в учебната среда, да се наслаждават на компанията на околните и да формират взаимоотношения помежду си.

Източник: http://www.friendshipcircle.org/blog/2014/02/21/10-items-that-can-make-your-classroom-more-inclusive/