Национална Асоциация на Ресурсните Учители - България

Национална Асоциация на Ресурсните Учители - България

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България е национална неправителствена организация, обединяваща професионалисти, работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България. За реализирането на тази мисия ние си поставихме цели и дейности, зад които се обединиха всички наши членове от цяла България.