Основно училище Дубова, Словакия

Основно училище Дубова, Словакия

Основно училище Дубова е обществено начално училище, разположено в центъра на Братислава, което наскоро беше признато за динамично развиваща се институция. Целта на нашето училище е да се повишат уменията на младото поколение за успешна реализация в живота, като осигуряваме комплексен подход, така че учениците да могат да постигнат своите цели.

В училището учат повече от 250 ученици във възрастта от 6 до 15 години. Повече от 140 деца са в начален етап от 1 до 4 клас. Нашият екип се състои от 20 учители, 3 експерти СОП, както и психолог, който осигурява допълнителна помощ и подпомагане на деца със специални потребности, като например Синдрома на Аспергер, когнитивни увреждания, поведенчески разстройства и др.

Училището реализира проекти по теми като „Behave Properly“ и „League for Mental Health“. Удовлетворени сме, че към нашия екип е присъединен и специалист по арт-терапия, който прилага включващ подход на обучение посредством изкуство и води арт-програма в класовете с деца в риск.

Визията на нашето училище е да създадем среда, където всеки ученик ще се чувства комфортно. Чрез прилагане на нови и модернизирани форми и методи на преподаване, ние  искаме да продължим да подобряваме нашата стратегията за приобщаващо образование.