СУ „Васил Кънчов“

OU Vasil Kunchov

СУ „Васил Кънчов“ е училище в гр Враца град разположен в смянтания за най-беден северозападен регион на България. Училището има повече от 500 ученика и 47 прподаватели. Учениците са на възраст от 7 до 18 години. Училището обучава ученици от първи до дванайсти клас и разполага с ресурсна стая за ученици с образователни затруднения. Училището предлага хуманитарен и технически профил на обучение. 4 учители и 3 възпитатели специабизирани в областта на началното образование и специалните образователни потребности.

СУ „Васил Кънчов“ е едно от трите най-добри училища във Враца и сторията и традициите му могат да се проследят до 1937г, когато е основано.

Една от основните  цели на училището е да развивава модерно образование, чрез съвременни методи на работа и прподаване. Училището предоставя разнообразвни дейности, които гарантират израстването на активни граждани.

Училището има опит с междунардни и национални проекти и с работата в сътрудничество с неправителствени организации.