Университетът в Букурещ, Румъния

Университетът в Букурещ, Румъния

Университетът в Букурещ е един от най-важните университети в Румъния и в Югоизточна Европа. В над 150-годишното си съществуване Букурещкият университет придоби солиден национален и международен авторитет.

Университетът в Букурещ обхваща областите "Човешки и социални науки", "Природни науки и инженерство", "Точни науки" (математика и компютърни науки). Университетът предлага многобройни учебни програми за всички цикли и форми на организирано университетско обучение, както и много други следдипломни програми и програми за професионално преквалифициране и усъвършенстване.

Факултетът по психология и образователни науки (FPES) е един от най-големите факултети. Той предлага специалности в пълната три-циклична структура, както и представлява значима академична общност, която се стреми да осигури отлични резултати в областта на обучението, научните изследвания и обществената отговорност. Факултетът има програми за сътрудничество на както на национално, така и на международно ниво (обмен на студенти, научни изследвания, академични проекти).

За повече информация, моля посетете http://www.unibuc.ro/e/ и http://fpse.unibuc.ro/