Университетът в Кордоба, Испания

Университетът в Кордоба, Испания

Университетът в Кордоба (www.uco.es) е институция, която в своя Факултет по образование предоставя възможност за придобиване на степен в началното образование, и по-специално в приобщаващото образование (www.uco.es/education). Тази специалност с продължителност две години предлага на студентите знания за работа в образователната сфера, включително и работа с ученици в начален етап с обучителни затруднения.

Също така, в университета се предлага магистърска степен по включващо образование (http://www.uco.es/dptos/educacion/master/). В тази специалност студентът може да научи всичко нужно, за да работи в сферата на приобщаването – както образователно, така и социално.

Тук се намира и Servicio de Atención a la Diversidad (http://www.uco.es/servicios/sad/), който предлага както на студентите със специални нужди, така и на преподавателите, помощ по време на следването в университета (социална, семейна, образователна ...)