Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti este una dintre cele mai importante universităţi din România şi din Sud-Estul Europei. În cei peste 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti a câştigat un solid prestigiu naţional şi internaţional.

Universitatea din Bucureşti acoperă domeniile știinţelor umaniste şi sociale, științelor naturii și științelor exacte. UB oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile şi formele de pregătire universitară organizate, precum şi alte numeroase programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (FPSE) este una dintre cele mai mari facultăți din cadrul Universității din București și oferă programe de studiu, după structura Bologna,  la nivel licență, master, și doctorat. Facultatea reprezintă o comunitate academică semnificativă care caută să ofere excelență în procesul de învățare, cercetare și responsabilitate publică. Dispune de programe de cooperare la nivel internațional (schimburi de studenți, proiecte de cercetare și proiecte academice), cât și la nivel național.

Pentru mai multe informații vizitați site-ul: http://www.unibuc.ro/  și  http://fpse.unibuc.ro/