About the project

Príprava učiteľov I.stupňa viesť inkluzívne vzdelávanie. 

Cieľom tohto projektu bude podporiť také učiteľské kompetencie, aby každé dieťa v triede dosiahlo svoje maximum, čiže podporiť a napomáhať rozvoju všetkých detí zároveň v ich čo najlepšej miere. Projekt sa zároveň venuje tvorbe nového modelu včasnej identifikácie ťažkostí v učení u žiakov na 1. stupni ZŠ.

ZŠ Dubová sa tak stala v r. 2017 partnerom tohto projektu ako jedna z 8 participujúcich organizácii zo 4 krajín EÚ (Slovensko, Bulharsko, Španielsko, Rumunsko). Základná škola sa bude zúčastňovať medzinárodných konferencií a sama bude hostiť v sept. 2017 partnerské školy a organizácie z viacerých krajín Európy. 

Škola bude implementovať rozličné efektívne stratégie a metódy učenia zamerané na diferencované a tvorivé vyučovanie na 1.stupni. 

Hlavným riešiteľom projektu je National Association of Resource Teachers v Sofii (Bulharsko), ďalšími partnermi sú odborníci a školy v Bulharsku, Rumunsku, Španielsku a na Slovensku. Výstupom projektu bude manuál pre učiteľov na podporu rozvoja kompetencií na včasnú identifikáciu rizík v učení.