Národná asociácia učiteľov Bulharsko (NART)

Národná asociácia učiteľov Bulharsko (NART)

Národná asociácia učiteľov Bulharsko (NART)  je národnou mimovládnou inštitúciou, ktorá zastrešuje organizácie profesionálov, ktorí realizujú kvalitnú integráciu, inklúziu a vzdelávanie detí s rôznymi  potrebami v bežnom vzdelávaní.

Jej poslaním je podporovať neustále zlepšovanie kvality vzdelávania a sociálnych služieb na podporu integrácie a inklúzie všetkých detí v Bulharsku.

NART má regionálne pobočky v 28 mestách a viac ako 1100 členov.

NART spolupracuje s miestnymi orgánmi, zástupcami združení rodičov, inými mimovládnymi organizáciami, vzdelávacími inštitúciami a univerzitami.