OU Vasil Kunchov

OU Vasil Kunchov

OU Vasil Kunchov je stredná škola vo Vratse – v meste, ktoré je považované za najchudobnejšiu severozápadnú oblasť Bulharska. Škola má viac ako 500 študentov a 47 učiteľov. Študenti sú od 7 do 18 rokov. Škola ponúka vzdelávanie od prvého do dvanásteho ročníka a má tiež špeciálne ročníky pre študentov s problémami v učení. Študenti v škole sa môžu špecializovať  v  technologickom alebo humanitárnom profile. Štyria z učiteľov a traja tútori sa špecializujú na základné vzdelávanie a vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Škola je jednou z troch najlepších škôl vo Vratsa a jej tradícia a história sa datuje od roku 1937, kedy bola škola založená.

Jedným z hlavných cieľov školy je rozvoj moderného vzdelávania prostredníctvom implementácie súčasných odborných metód a vyučovania. Škola ponúka rôzne druhy aktivít, ktoré zabezpečujú rozvoj aktívnych občanov.

Škola má tiež skúsenosti s realizáciou národných projektov ako aj projektov,  podporovanými mimovládnymi nadáciami.