Univerzita Bukurešť

Univerzita Bukurešť

Univerzita Bukurešť je jednou z najvýznamnejších univerzít v Rumunsku a na juhovýchode Európy. Počas svojej viac ako 150 ročnej existencie získala Univerzita významnú národnú a medzinárodnú prestíž.

Univerzita Bukurešť ponúka štúdium v oblasti humanitných a spoločenských vied, prírodných vied, inžinierstva a exaktných vied (matematika a informatika). Univerzita ponúka množstvo študijných programov pre všetky cykly a formy vysokoškolského vzdelávania, ako aj množstvo ďalších vyšších postgraduálnych programov a programov profesionálnej rekvalifikácie a zdokonaľovania.

Fakulta psychológie a pedagogických vied (FPES) je jednou z najväčších fakúlt Univerzity Bukurešť. Ponúka štúdium vo všetkých troch stupňoch a naša fakulta predstavuje významnú akademickú komunitu, ktorá sa usiluje o poskytnutie excelentnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a zodpovednosti verejnosti. Fakulta má programy spolupráce na medzinárodnej úrovni (výmena študentov, výskum, akademické projekty) a tiež na národnej úrovni.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: http://www.unibuc.ro/e/ a http://fpse.unibuc.ro/