Univerzita v Cordobe

Univerzita v Cordobe

Univerzita v Cordobe (www.uco.es) je inštitúciou, ktorá ponúka učiteľské štúdium primárneho vzdelávania a to najmä inkluzívneho vzdelávania na Pedagogickej fakulte (65 miest) (www.uco.es/education) . Toto štúdium poskytuje počas dvoch rokov študentom poznatky pre prácu inkluzívneho vzdelávania  so žiakmi rôznym typom  postihnutia.

Tiež poskytujeme magisterské štúdium v odbore Inkluzívne vzdelávanie (40 miest) (http://www.uco.es/dptos/educacion/master/).  Počas tohto štúdia sa študent naučí všetko, čo bude potrebovať v práci inkluzívneho vzdelávania.

Ďalej u nás nájdete Služby na podporu rôznorodosti (http://www.uco.es/servicios/sad/), ktorá poskytuje ako študentom tak aj učiteľom pomoc potrebnú pre štúdium na univerzite a učiteľom ako  pracovať so študentom so špeciálnymi potrebami (sociálnymi, rodinnými, vzdelávacími a pod.)