Základná škola Dubová

Základná škola Dubová

Základná škola Dubová 1 sídli v centre mesta Bratislava. V súčastnosti je dynamicky sa rozvíjajúcou inštitúciou. Za úlohu si kladie vychovávať mladú generáciu pre život v dnešnom svete. Svoje hlavné poslanie realizuje poskytovaním komplexných služieb, ktoré pomáhajú mladým ľuďom dosiahnuť ich ciele.

Škola má viac ako 250 študentov vo vekovej kategórii 6 až 15 rokov. Viac ako 140 študentov  navštevuje prvý stupeň. Škola má 20 učiteľov, 3 špeciálnych pedagógov a školského psychológa. Pomoc a podporu poskytujeme deťom so špeciálnymi potrebami ako napríklad Aspergerov syndróm, poruchy učenia, poruchy správania a iné.

Škola je zapojená do viacerých projektov ako napríklad ,,Ako sa správať primerane v spoločnosti“ alebo ,,Liga za duševné zdravie“. Najnovším projektom je spolupráca s arteterapeutom, ktorý implementuje do práce s mladými ľuďmi princípy inkluzívneho vzdelávanie cez vizuálne prejavy umenia. Zároveň vedie artefiletický program, ktorý je zameraný na prácu so špeciálnymi skupinami detí.

ZŠ Dubová je školou rodinného typu, ktorej víziou je vytvárať  prostredie, v ktorom sa každé dieťa bude cítiť príjemne. Preto škola pokračuje v rozvíjaní prístupu inkluzívneho vzdelávania a rada by rozvíjala nové formy, metódy a procesy učenia korešpondujúce s touto stratégiou.