Какво е приобщаващо образование?

Какво е приобщаващо образование?

Всички ученици вземат участие и учат заедно

Приобщаващото образование означава, че всички деца са добре дошли да посещават училище, да бъдат записани в подходящ за възрастта им клас и да получат подкрепа да учат, да вземат участие и да дават своя принос във всички аспекти от живота на училището.

Приобщаващото образование е за това как развиваме и проектираме нашите училища, учебни стаи, програми и дейности, така че всички ученици да бъдат включени и да учат заедно.

Ползите от приобщаващото образование

Всички деца имат полза от приобщаващото образование. То дава възможност:

  • да развият индивидуалните си силни страни и таланти, защото поставя високи и подходящи очаквания към всяко дете.
  • да работят по индивидуални цели, докато участват в живота на класната стая с другите ученици на тяхната възраст.
  • да включат родителите си в образованието си и в дейностите на своето училище.
  • да се насърчава училищната култура на уважение и принадлежност. Приобщаващото образование осигурява възможност да се запознаят и да приемат индивидуалните различия, да се намали тормоза в училище.
  • да създадат приятелства с голям кръг от други деца, всяко със своите индивидуални нужди и способности.
  • приобщаващото образование влияе положително както върху училището, така и върху общността, тъй като дава възможност децата да оценят разнообразието и приобщаването на по-широко равнище.

Източник: http://www.inclusionbc.org/our-priority-areas/inclusive-education/what-inclusive-education